Stella

Stella är en Svensk start up med rötterna i en världsledande energilagringteknik. Vi erbjuder idag ren, säker och billig energi till Sjukhus i Afrika. Detta med experter på plats från vår kontor i Accra, Ghana. På den nordiska marknaden erbjuder Stella energilösningar för tillfälliga höga effektbehov och nätstabiliseringsutmaningar i hela Norden. Med verifierad teknik och ett sylvasst team öppnar Stella nu dörren till fantastiksa affärsmöjligheter på en global marknad med obegränsad potential.

Stockholm      Uppsala     Luleå
Helsinki     Amsterdam      Oslo

Gothenburg     Luleå     Lund     Malmö     Stockholm     Sundsvall     Uppsala   
Bangkok     Budapest     Helsinki     Oslo     Rotterdam

LEGAL © 2022 Prosper Ventures. | Site by: AAD