VEO

VEO är ett svenskt bolag som skapat en social media tjänst som möjliggör för organisationer, företag och innehållsägare att få en helt ny intäktskälla för sitt digitala material genom att använda VEO’s tekniska plattform och den affärsmodell den stödjer. Alla typer av digitalt material stöds och nås genom en mobil app. VEO har en färdig och väl fungerande lösning på morgondagens problem och är först och i nuläget ensamma om en totalt unik lösning.

Stockholm      Uppsala     Luleå
Helsinki     Amsterdam      Oslo

Gothenburg     Luleå     Lund     Malmö     Stockholm     Sundsvall     Uppsala   
Bangkok     Budapest     Helsinki     Oslo     Rotterdam

LEGAL © 2022 Prosper Ventures. | Site by: AAD